PÍŠŤANY (Pistian)
okres Litoměřice
Ústecký kraj

     
     
     

Stránky obce Píšťany

Píšťanský Bikut - spolek rodáků

Píšťany na facebooku 

Historie obce

Píšťany na wikipedii

Přívoz Píšťany - Lovosice >>>

Přístaviště Píšťany >>>

Ideální koupání v Píšťanech

Marina kemp Píšťany na facebooku

Píšťanské-Žernosecké jezero >>>

Malá vodní elektrárna Lovosice – Píšťany I.

Malá vodní elektrárna a rybí přechod
Lovosice – Píšťany I.

MVE předána do užívání

Dotace Eu na Rybí přechody

Zdymadlo Píšťany - Lovosice

Zdymadlo Lovosice

Zdymadlo Lovosice

Zdymadla Lovosice - hist.foto

Exkurze na Zdymadlo Lovosice

Vjezd do Lovosických zdymadel - historické foto

Železniční most přes Labe mezi Žalhosticemi a Lovosicemi >>>

Kukuřičné bludiště

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: