DŘÍNOVSKÁ
STRÁŇ

přírodní rezervace

Přírodní rezervace od roku 1994 na jižním svahu vrchu Dřínov (247 m) s opukovými bílými stráněmi (ojedinělý biotop odkrytých slínovců Dřínovské hory) s teplomilnou květenou a mozaikou teplomilných trávníků. Dají se zde v jílovitých půdách najít „Dřínovské koule“ – vápenité, místy křemičité, shluky světlé barvy.

Přírodní rezervace Dřínovská stráň

Dřínovská stráň na wikipedii

Dřínovská stráň

Mapa Dřínovského / Zlosyňského háje

Geologická charakteristika Dřínova

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
20.6.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: