FLÁJE
přehrada
a Flajský
plavební kanál

Vodní dílo Fláje má za účel akumulaci zásob vody pro severočeskou hnědouhelnou oblast, kromě toho slouží i k zajištění minimálního průtoku vody ve Flájském potoce i jako částečná ochrana před povodněmi pro území pod přehradou. Součástí vodního díla je i malá vodní elektrárna a špičková vodní elektrárna Meziboří.

Unikátní stavba s dutou konstrukcí, která je mimochodem i kulturní památkou ČR, byla vystavěna v letech 1951 - 1964 na Flájském potoce u osady Fláje, která díky budované přehradě zanikla. Okolo celého vodního díla je ochranné pásmo I. stupně, kam platí přísný zákaz vstupu.

Délka hráze je 459 m, šířka koruny hráje je 6 m a výška nad terénem je 49,4 metru. Při stavbě přehrady byla vybudována i osm kilometrů dlouhá lanovka ze železniční stanice Moldava (dodnes jsou v lesích patrné pozůstatky), kterou se dopravoval stavební materiál.

     
     
     

Naučná stezka Fláje

Fláje (vodní nádrž) na wikipedii

Fláje - historické foto - zanikleobce.cz

Fláje - historické foto - geology.cz - zaběry - video

Vodní nádrž Fláje - Povodí Ohře

Výstavba přehrady

Výstavba přehrady - čsl. filmový týdeník

Vypuštěné Fláje odhalují minulost - rozhlas.cz

Vypuštěné Fláje - rajce.net

Fláje na suchu

Fláje - jediná pilířová přehrada v ČR - rozhlas.cz

Flájský plavební kanál na wikipedii

Flájský plavební kanál

Flájský plavební kanál na facebooku

Flájský plavební kanál - naučná stezka - rozhlas.cz

Plavební kanál Fláje

Plavební kanál Fláje - Clausnitz

Vodní dílo Fláje - fotogalerie - ceskenoviny.cz

Nad hladinou Flájí vzniká centrum pro turisty

Přehrada Fláje se otevře turistům od letní sezóny 2019 po celý rok (02-2019)

Infocentrum u přehrady Fláje se otevře na konci června (05-2019)

Informační centrum Fláje (07-2019)

Turistické centrum Fláje - diplomová práce

Zaniklá obec Fláje >>>

     
     
     
     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: