LIŠČÍN
(Goldberg)
437 m

Žalesněný čedičový vrch Liščín se rozkládá uprostřed trojúhelníku obcí Ploskovice, Pohořany a Myštice, nad bývalým Ploskovickým dvorem. Jeho vrchol, kam nevede žádná značená cesta nabízí pouze omezené dílčí výhledy. Na jeho jižním úbočí jsou patrné stopy / jámy po pokusném dolování zlata. Liščín je zároveň i zajímavou archeologickou lokalitou díky nálezům bronzových předmětů z mladší doby bronzové (asi 8. století př. n. l.). V minulosti (50.-60. léta) vedla kolem Liščína žlutá turistická trasa z Litoměřic do Třebušína, dnes se musíte spokojit s orientací v mapě a najít pěšinu k vrcholu.

     

Liščín na wikipedii

Liščín - ceskestredohori.cz

Liščín - youtube.com 

Liščín - rozhlas.cz

Sady pod tajemným Liščínem ukrývají ovčín - denik.cz

Liščín - fotoalbum 

Liščín na facebooku 

Pověst o zlatém dole na Liščíně

Kousek od Ploskoic se rozkládá kopec Liščín, kterému se také v minulosti říkalo Zlatý vrch. A opravdu na starých německých mapách najdeme označení Goldberg. Na svahu tohoto kopce směrem k obci Myštice je vidět jáma, jakoby vykopaná před dávnými časy. Ta jáma mívala jméno Zlatodol, protože se říkalo, že se tam dolovalo zlato. Pověst vypravuje, jak se to všechno událo.  Na svahu Liščína pásával ovce pasák z ploskovického panského dvora. Ten našel jednou ve křoví mezi kamením několik žlutých drátků. Pěkně se leskly a byly měkké. Když měl hnát stádo z pastvy, obtočil drátky beranovi kolem rohů. U zámku ho potkala se stádem paní kněžna. Všimla si ozdobených beranových rohů a ptala se pasáka, co to znamená. On jí všechno pověděl, sundal drátky z beranových rohů a podal je kněžně. Ta hned poznala, že je to ryzí zlato. Potvrdil jí to i zlatník z Litoměřic.  Kněžna povolala tři zkušené horníky - cizozemce, kteří se měli ujmout kutání na vrchu Liščíně. Začali tam kopat, dlouho pátrali po zlatě, ale dřív než se mohlo mluvit o nějakých nálezech, Zlatý důl se sesul a pohřbil všechny tři horníky. Po tomto neštěstí kněžna zanechala dalšího hledání zlata. V pozdějších dobách se našli lidé, kteří na svou pěst zkoušeli kopat na Liščíně. Ale vždy to nešťastně skončilo. Říká se, že v Liščíně hlídají zlato pidimužíci a mstí se každému, kdo by jim ho chtěl vzít.

Převzato
z "Ilustrovaných
POVĚSTÍ z okolí
velkobřezenského"
vydaných Základní
školou Velké Březno >>>

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: