OPÁRENSKÝ MOST
dálniční most přes údolí Milešovského potoka

Opárenský dálniční most na cca 53 km dálnice D8 překlenuje ve výšce cca 30 metrů údolí Milešovského potoka, železniční trať Lovosice - Teplice (aktuálně bez provozu) a dvě polní cesty. Jedná se o elegantní most citlivě zapadající do okolní krajiny.

Výstavba tohoto 275 metrů dlouhého a 30,5 metru širokého mostu s dvěma mostovkami s obloukem o rozpětí 135 m (dvě nezávislé mostní konstrukce) byla technicky velmi náročná - stavebníci museli omezit stavební práce v údolích na absolutní minimum (žádná těžká technika ani zásahy do ekosystémů), neboť zde protéká Milešovský potok a most se nachází v III. zóně CHKO České středohoří.

Most postavila firma Metrostav podle projektu firmy Pontex.

    
      
      
      

Obloukový most přes Opárenské údolí

Unikátní obloukový most Opárno

Dálniční most přes Opárenské údolí

Obloukový most přes Opárenské údolí

Dálniční most - unikát chlazený ledem

Opárenské údolí >>>

      
      
      
      
      

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
10.7.2016
Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: