PŘIDÁNÍ AKCE NA WEB DE8.CZ
  Přidání akce je zcela zdarma. Vyhrazujeme
  si odkazy posuzovat podle jejich zajímavosti
  a důležitosti. Může se stát, že Vás vyzveme
  k úpravě Vašeho odkazu či doplnění informací.

Každopádně za každý Váš ODKAZ nebo TIP
jsme Vám vděční a děkujeme za něj :-)