Vítejte na stránkách Dolního Žlebu

Městská část Děčín XIV – Dolní Žleb se nachází na levém břehu dolního toku řeky Labe, při hranici se SRN, v nadmořské výšce kolem 130-ti metrů. Je nejseverněji položenou obcí ČR na levém břehu Labe, které zde vytvořilo 250 m hluboký kaňon v křídových (druhohorních) pískovcích, nejhlubší v Evropě.  Území je součástí CHKO Labské pískovce. Údolí je ve své spodní části porostlé smíšeným lesem, nad který vystupují přes 100 m vysoké kolmé pískovcové stěny. Lze zde nalézt řadu vzácných  chráněných rostlin a živočichů. Zalétá sem orel mořský a orlovec říční. V řece Labi žije přes 20 druhů ryb, mimo jiné od roku 1998 losos obecný, který byl toho roku vysazen do několika labských přítoků.  

OREL MOŘSKÝ ORLOVEC ŘÍČNÍ LOSOS OBECNÝ
 

 

Ve dnech 12. - 16. června 2017 nebude přívoz v provozu - plánovaná odstávka za účelem kontroly a údržby prámu.


 

V děčínské části Dolní Žleb se usídlila rodina bobrů. A působí kalamity ...

 Vzácná a přísně chráněná zvířata způsobují zdejším obyvatelům potíže. Stromy, které kácejí, už několikrát spadly na dráty elektrického vedení nebo na cestu.
(20.2.2017)

 
zdroj