ČEŘENIŠTĚ
(Tschersing)

část obce Malečov
okres Ústí nad Labem
Ústecký kraj

Horská obec (cca 510 m) s rozvolněným uspořádáním jihovýchodně od krajského města Ústí nad Labem. Patří do ní i malá osada Vimperk (Winterberg), která byla k Čeřeništi připojena v roce 1938. Čeřeniště je od roku 1961 součástí obce Malečov. První zmínka pochází z roku 1407. Během třicetileté války byl zpustošena a zůstalo zde jen devět chalup. Roubené a hrázděné chalupy pocházejí v 18. a 19. století, kdy zde bylo velice rozvinuté pěstování angreštu, rybízu, jablek a hrušek. Hodně domů zde stojí právě na nákladech bývalých sušáren ovoce. Ovoce, které tvořilo významnou část příjmů místních, se vozilo po Labi ze Sebuzína do Prahy či na druhou stranu do Německa. Jako cesta do Sebuzína sloužila místním tzv. soutěska Rytina, vedoucí kolem potoka Rytina ze západního konce obce dolů k Labi.

Obci bylo v minulosti několik hostinců, v letech 1794 - 1961 i vlastní škola, řemeslné dílny a dokonce i dva mlýny. Čeřeniště bylo turisticky velmi frekventované pro svou polohu nad soutěskou Rytina. Místní kostel Panny Marie s novorokokovým štítem (podle projektu střekovského architekta Karla Tilschera) byl postaven v rekordním termínu 3 měsíců v roce 1936 díky Karlu Altmannovi. V severovýchodní části obce (cesta na Varhošť a Kundratice) u masívního sesuvu půdy se skalním masívem (Martinské stěny - 610 m) stojí dřevěný kříž jako připomínka dolu na těžbu lignitu (činný v letech 1780-89). V roce 1945 přišlo postupné vysídlování původního německého obyvatelstva a obec, ač byla osídlována novými obyvateli, začala postupně chátrat. Neobývané domy byly strženy. Naštěstí mnoho stavení zachránili chalupáři, díky kterým má obec převážně rekreační charakter. Zajímavostí je, že jednu dobu (v historii) zde platilo pravidlo, že se směly stavět jen zděné stavby a dřevěné novostavby musely být strženy a to právě z důvodu častých požárů.

           
        

Čeřeniště na wikipedii

Čeřeniště na facebooku

Historické fotografie Čeřeniště 

Osada Vimperk >>>

Rytinou soutěskou do Sebuzína - turistika.cz

           
           
           
           
           

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na wikipedii

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel Panny Marie a zvon

Kříž v Čeřeništi

Kamenný sloup u cesty do Čeřeniště

Kaplička pod hřbitovem v Čeřeništi

Geologická charakteristika Čeřeniště

Útěk z města. Čeřeniště s dvaadvaceti stálými adresami

           
           
           
        

Martinská stěna >>>

Soutěska Rytina >>>

Němečská rokle >>>

Matrý - 594 m >>>

Kupa - 635 m >>>

Babinský vrch >>>

Babinské louky >>>

Špičák u Babin - 608 m >>>

Zaniklá obec Babiny I. >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: