PLOSKOVICE
(Ploschkowitz)

okres Litoměřice, Ústecký kraj

Malebná obec cca 5 km severovýchodně od Litoměřic, na začátku CHKO České středohoří, se stejnojmenným barokním zámkem.

I když Ploskovice ležely na sídlišti pravěkého původu, poprvé jsou písemně zapsány až v roce 1057 v zakládající listině Litoměřické kapituly. Tehdejší majitel Hroznata je daroval v roce 1188 Johanitům, kteří zde vybudovali opevněnou komendu. Tu však opustili když prchali před vojskem Jana Žižky v roce 1421. Na to se tu usídlil rytíř Ježek, loupežník na trase z Litoměřic do Horní Lužice. V roce 1436 získává Ploskovice od Císaře Zikmunda bývalý husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic (ano, už tenkrát se převlékaly kabáty). Po roce 1440, kdy už byly Ploskovice v rukou Rydkéře z Polenska se z komendy stala tvrz. Johanité však později Ploskovice opět vykoupili ve svůj prospěch (ano, Ti Johanité, kteří se velkou měrou podíleli na germanizaci původních českých statků a panství na severu Čech). Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský zakoupil Ploskovice v roce 1663 a s jeho smrtí se začínají psát dějiny zdejšího zámku, které jsou společné pro celé panství.
S současnosti v obci, pod které patří i sousední Těchobuzice, Vinné, Maškovice a Starý Mlýnec, žije přibližně 420 obyvatel. Kdysi zde byl hospodářský dvůr, pivovar, lihovar, mlýn, pila a ovčín, dnes zde najdete čističku odpadních vod, restauraci, základní a mateřskou školu, poštu, kadeřnictví, ovoce-zeleninu, prodejnu komínových systémů a smíšené zboží. Asi kilometr severozápadně pod vrchem Liščín, se nachází tzv. Ploskovický dvůr, nazývaný i jako "ovčín", kde se minimálně do roku 1947 chovaly ve velkém ovce. Dvůr byl vystavěn zřejmě ke konci 17. století jako hospodářský statek. Poslední obyvatelé jen opustili na konci 90. let minulého století. Dnes už jsou z objektu spíše rozvaliny.

           

        

Stránky obce Ploskovice

Ploskovice na wikipedii

           
        

Turistická známka Ploskovice

Zámek Ploskovice >>>

Pomníky a památníky

Pomník zakladatelům ovocnářství na Ploskovicku v centru Ploskovic

Panský mlýn v Ploskovicích

Luční mlýn - Wiesen Mühle  

Ploskovický akvadukt - idnes.cz

Barokním potokem od pramenů do podzemí zámku

Další objevy na Ploskovickém potoce

Sady pod tajemným Liščínem ukrývají ovčín (08-2014)

Železniční zastávka Ploskovice >>>

Liščín - 437 m >>>

           
           
           
        

           
  

Těchobuzice >>> 

Těchobuzice - požární nádrž >>>

Vinné >>> 

Býčkovice >>> 

Starý Mlýnec >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: