SEBUZÍN
(Sebusein)

část města Ústí nad Labem
okres Ústí nad Labem
Ústecký kraj

Z centra krajské metropole je to sem stejně daleko jako z centra královských Litoměřic. Sebuzín se rozkládá v malebné kotlině sevřené řekou Labe a svahy Deblíku, rozsoch Varhoště a Matrého, těsně před hranicí ústeckého a litoměřického okresu. První zmínka o této převážně ovocnářské vsi pochází z roku 1251. Za své dlouhé historie vystřídala mnohé majitele, několikrát vyhořela i vymřela na choleru. Před rokem 1945 byla osídlena převážně německým obyvatelstvem, které bylo po druhé světové válce vysídleno. Až do roku 1960 patřila do litoměřického okresu, od roku 1980 je součástí města Ústí nad Labem. Rozlehlé krásné sady plné třešní, hrušek, jablek, meruněk a broskví, jejichž plody místní po léta vyváželi po Labi do Německa a znamenaly pro ně převážnou část obživy, jsou už dávno vykáceny a na jejich místě stojí rodinné domy a chaty. Součástí Sebuzína je i osada Kolibov, situovaná blíže ke krajské metropoli na okraji soutěsky Rytina. Dnes se tato ústecká městská část poklidným místem pro život.

                                                                       
Obcí prochází silnice II/261 spojující Ústí nad Labem s Litoměřicemi včetně přímé odbočky na Litoměřice přes Hlinnou, železniční trať Ústí nad Labem - Lysá nad Labem, zprovozněná v roce 1874 (od roku 1958 elektrifikováno). Dopravní obslužnost zajišťuje MHD Ústí nad Labem a železniční linky Českých drah. Sebuzín a jeho součást Kolibov (Kolleben), je pro svou polohu i vyhledávaným startem / cílem mnoha turistických výletů do okolí. Přímo z Sebuzíně se vlévají do řeky Labe  tři potoky - Němečský, Rytina a Tlučeňský potok, které pramení v nadmořské výšce od 415 do 550 metrů v ose Němčí - Hlinná a přitékají sem malebnými roklemi a údolími. V těsné blízkosti lákají turisty vrcholy středohořských kopců jako Deblík, Krkavčí skála, Macha s Poradní skalou, Havraní skála, Varhošť, Lenoch, Pahorek a další. Turistické značky odtud vedou okolo Deblíku a Trabic přes Plešivec a Kamýk do Velkých Žernosek, přes Varhošť do Proboštova, přes Čertovu jizbu do Brné i kolem Lenocha přes Hlinnou do Litoměřic. Uprostřed obce, kousek od kruhového objezdu se nachází Kaple sv. Vincence z Ferrary, vystavěná v roce 1745, ukrývá kamennou plastiku Krista s hlavou složenou v dlaních). Kaple byla opravena v roce 1995 a je státem chráněnou památkou.

Sebuzín na wikipedii

Za Sebuzín krásnější

Za Sebuzín krásnější - facebook

Dějiny Sebuzína

Historie Sebuzína

Historické foto Sebuzína - fotohistorie.cz

Kolibov >>>

                                   
  

Sebuzín - Krkavčí skála Varhošť - výlet

Ze Sebuzína přes Varhošť do Litoměřic

                             

Pomník Obětem 2. světové války

Kaple sv. Vincence z Ferrary - hrady.cz

                                

Havraní skála - 385 m - ceskestrodohori.cz

                                                                                                  

Krkavčí skála - 445 m >>>

Soutěska Rytina >>>

Rokle Němečského potoka >>>

Lenoch - 510 m s vyhlídkami Macha a Poradní skála >>>

Pahorek - 380 m >>>

Varhošť - 638 m >>>

Železniční stanice Sebuzín >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
27.10.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: