BABINSKÉ LOUKY
přírodní památka

Malé zbytky babinských orchideových luk vyhlášených v roce 1993 za přírodní památku. V části památky (kolem silnice) stávala obec Babiny I, vysídlená po dosunu původních německých obyvatel po roce 1945. Zcela zanikla až v roce 1980, kdy se stala součástí vojenského výcvikového prostoru v druhé polovině 20. století zde byl vojenský výcvikový prostor.

Ochrana má za hlavní cíl zachování kriticky ohroženého druhu zvonovce liliovitého (Adenophora liliifolia) a dalších významných druhů naší květeny, například vstavače májové či upolín. Za devastací jedinečných luk stojí především zemědělství.

           
 

Babinské louky - ceskestredohori.cz

Babinské louky a špičák

Zpráva z botanické exkurze "Babinské louky"

Babinské louky - nature.cz

Babinské louky - rajce.net 

Babinské louky v září - rajce.net 

Babinské louky - ocúny a upolíny

Babinské louky, Dlouhý vrch a Vrchovina

Zaniklá obec Babiny I >>>

Čeřeniště >>>

Babinský vrch - 630 m >>>

Špičák u Babin - 608 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: