BÍLÉ STRÁNĚ
(Weisse Leite)
Bílá stráň - 356 m
národní přírodní památka

Jedna z nejstarších chráněných lokalit severních Čech - protáhlé návrší mezi Litoměřicemi a Skalicí se dvěma vrcholy (331 m a 356 m). Svůj název dostala díky západním straně, kde strmě spadá opukový svah k Pokratickému potoku, která svým obnaženým skalním podložím na dálku bíle svítí. Lokalita je zajímavá především botanicky, díky výskytu vzácných a chráněných rostlin. Ze zoologického hlediska jde o významnou lokalitu s teplomilným hmyzem, měkkýši a hlavě díky výskytu více jak jednoho tisíce druhů motýlů. Bílé stráně svým návštěvníkům nabízejí též krásné výhledy na partie části Českého středohoří a jsou jednou ze čtyř částí EVL Bílé Stráně u Litoměřic
Od Litoměřického horního nádraží je to sem po červené značce podél Pokratického potoka a opraveného Štampova mlýna s rybníkem necelé tři kilometry ( mezi nádražím a Štampovým mlýnem se nacházejí na Pokratickém potoku ještě dva bývalé mlýny v Pokraticích, další pak za lokalitou ve Skalici). Vydat se sem můžete i po pěšinách ze Skalice či Žitenic, stejně jako z modré značky od skalního útvaru Kočka u Žitenic i loukami z Mostné hory v Litoměřicích.

        
        

Bílé stráně u Litoměřic - ceskestredohori.cz

Bílé Stráně u Knoblošky >>>

Bílé stráně - charakteristika

Národní přírodní památka Bílé stráně

Bílé stráně u Litoměřic - národní přír. památka

Bílé stráně u Litoměřic

Bílé stráně na wikipedii

Bílé stráně - youtube.com 

        
        

Bílé stráně - geologická charakteristika

Bílé stráně - rajce.net 

Bílé stráně - toulavá kamera 

Bílé stráně - evropsky významná lokalita

Bílé stráně plné orchidejí

Bílé stráně + národní přírodní památka - hrady.cz

Štampův mlýn

Mlýn v Pokraticích I.

Mlýn v Pokraticích II.

Skalický mlýn

Hvězdnice zlatovlásek

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: