DOLNÍ ZÁLEZLY
průmyslový vodovod
Dolní Zálezly - Ledvice

Průmyslový vodovod z Dolních Zálezel byl postaven v roce 1942 pro zásobování studenou vodou hydrogenačního závodu v Záluží (Sudetenländische Treibstoffwerke, závod pro hydrogenaci hnědého uhlí), protože v té době nebyl k dispozici žádný jiný dostatečný zdroj vody. Od roku 1969 zásobuje tento vodovod tzv. chladící vodou (pro ochlazovaní páry v chladících věžích) jen elektrárnu v Ledvicích, cca 20 km dlouhým podzemním potrubím. Původní potrubí až do Záluží bylo přerušeno těžbou v dole Bílina. Záluží od té doby zásobovala voda z nově postavené Flájské přehrady v kombinaci s vodou z Bíliny.

Z řeky Labe teče voda přívodním potrubím pod hlavní silnicí do betonových jímek voda. Přes vstupní hradítka a hrubé česle se voda dostává dál do objektu do tří odkalovacích a sacích komor mezi sebou vzájemně propojených. Jelikož budova je původní z roku 1942 (přestála bez úhony i všechny povodně), je i ovládání hradítek původní, tedy na ruční pohon. Ke každé sací komoře patří dvojice čerpadel, která jsou stejně jako jímky, dole v podzemí. Každá dvojice čerpadel má jiný výkon, takže obsluha může podle potřeby (kolik je potřeba odeslat dále vody) řízeně regulovat objem vody od 230 do 2600 m3 vody za hodinu. Hladina v podzemních jímkách je rovná hladině v řece Labi. Z jímek se potom voda pomocí výtlačných čerpadel dostává společnou výtlakovou rourou do kopce, do vyrovnávací nádrže Dubice (Dubický kopec - 358 m). Hladinu v dubické nádrži hlídají měřící plováky, které ovládají již zmíněná čerpadla, která do nádrže podle potřeby dodávají vodu potrubím ve skále o délce necelého kilometru a převýšení 200 metrů s výkonem skoro 2 MPa. Tlak v potrubí je stále kontrolován a udržován aby nedošlo ke zpětnému rázu v potrubí. Z dubické podzemní nádrže o objemu cca 500 m3 potom jde voda gravitačně samospádem až do elektrárny v Ledvicích. Samozřejmě vše je také o komunikaci operátora z Ledvic s operátorem zde v přečerpávací stanici, tedy o aktuální předpokládané spotřebě vody. Nad dubickou nádrží je z dálky viditelná, tzv. přelivná věž o výšce cca 40 metrů, z čehož je nad zemským povrchem jen 12 m. Panují názory, že je to "odvzdušňovací" věž, tak to ale není. Tato věž slouží v případě dočasného přeplnění podzemní nádrže (ta má vlastní přepad se zpětným odtokem do Labe) než doběhnou čerpadla jako dočasná nádrž - naplní se vodou a pak zase pomalu odtéká, tedy něco jako klasický vodojem. Potrubí vedoucí až do Ledvic měří 20 km s převýšením 100 metrů. Do Ledvic přichází voda pod tlakem 1MPa. Kameninové potrubí s příměsí železa s klasickým hrdlovým spojem o průměru 1 metr je uloženo zhruba 2 - 3 metry pod zemským povrchem a je stejně jako budova přečerpávací stanice původní. Na trase se nachází přibližně padesát servisních bodů - revizní, odkalovací a odvzdušňovací šachty. Suverénně nejstarší dílo tohoto druhu u nás vybudovali převážně francouzští dělníci (za pomoci vězňů) a do provozu bylo odevzdáno v roce 1942. Do dnešní doby je zde vše původní, kromě čerpadel. Budova v Dolních Zálezlech několikrát přečkala bez úhony povodeň. Plánuje se rekonstrukce, ovšem ta se bude týkat především nové střechy, oken, fasády a dalších dílčích oprav. Fotografie z vnitřku budovy Vám samozřejmě z pochopitelných důvodů poskytnout nemůžeme.
 

           
           
     

Průmyslový vodovod - hrady.cz

Přístaviště Dolní Zálezly >>>

Přívoz Dolní Zálezly - Církvice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: