KAMÝK
bývalý zámek

Zámek v Kamýku je vlastně klasicistní vila ve stylu novorenesance, postavená v druhé polovině 19. století dr. Otto Pollakem. Vila stojí na místě původní původní tvrze ze 16. století, která byla náhradou za saskými vojsky vydrancovaný a zpustlý hrad Kamýk. Severně od budovy současné vily vznikl hospodářský dvůr, ve kterém trávil několikadenní svatební cestu i Antonín Dvořák, známý hudební skladatel. Otto Polak byl totiž švagrem jeho druhé manželky. Na počest jeho pobytu byla v roce 1993 na době kdy pobýval pamětní deska a v roce 1994 dokonce pamětní síň v budově obecního úřadu. Severně od vily dodnes najdeme renesanční objekt, který může být částí bývalého zámku, zpustošeného švédy v roce 1632. Dr. Pollak prodal svojí vilu i se statkem smíchovskému továrníkovi Alexandrovi Richtrovi, po 1. svět. válce vlastnil Kamýk JUDr. Schmeykal, po roce 1945 pak vše připadlo státu.
Vila (nazývaná zámkem) je dnes v soukromých rukou.

     

Zámek Kamýk

Zámek Kamýk - hrady.cz

Zřícenina hradu Kamýk >>>

Kamýk >>>

Kaple sv. Huberta u Libochovan >>>

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku u Libochovan >>>

Plešivec - 510 m >>>

Knobloška & Tři Vršky >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: