KAPLE SV. MÁŘÍ
MAGDALÉNY
488 m

Pětiboká stavba s polokruhovými okny a obdélníkovou sakristií byla postavena v roce 1707. Po druhé světové válce s odlivem německy mluvícího obyvatelstva začala pustnout a opravy se dočkala až v roce 1996, kdy byla zároveň zapsána i jako kulturní památka České republiky. Najdete jí na malém znělcovém návrší na jižním okraji Tašovských skal u silnice mezi Tašovem a samotou Ovčárna, po levé straně ve směru na Rýdeč. V kapli se příležitostně konají bohoslužby.

Kaple svaté Máří Magdalény

Kaple sv. Máří Magdalény – hrady.cz

Kaple sv. Máří Magdalény

Kaple sv.Máří Magdaleny na wikipedii

     
  

Tašov >>>

Samota Ovčárna >>>

Spálený vrch - 578 m >>>

Špičák u Babin - 608 m >>>

Babinský vrch - 630 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: