KOPEČ
přírodní rezervace

Přírodní rezervace vyhlášen v roce 1946 patří nejstarším chráněným územím ve Středočeském kraji Nachází se mezi Odolenou Vodou a Netřebou u obce Kopeč. Je tvořena dvěma sopečnými Pahorky "Homolka" a "Dlouhý vrch" a předmětem ochrany je převážně stepní vegetace na výhřevném skalním podkladu rozmanité a početné populace hmyzu. Nejlepší přístup pro návštěvníky je z obce Kopeč.

Kopeč - přírodní rezervace - botany.cz

Nejzachovalejší vulkán v Čechách - idnes.cz

Geologická charakteristiika Kopče

Netřeba >>>

Korycany >>>

Kopeč >>>

Újezdec >>>

Dřínov >>>

Netřebská slaniska >>> 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: