KUZOV
(Kusow)
393 m
přírodní památka

Dva z části zalesněné terfitové hřbety navzájem na sebe kolmé. Nachází se západně od obce Dřemčice. Přírodní památkou je již od roku 1949. Předmětem ochrany je průnik dvou žil leucitického tefritu vzniklých v období třetihorní vulkanické činnosti a teplomilné rostlinstvo (kavyl, teplozářka, česnek tuhý, koniklec a pod.). Na východním úpatí hory vede žlutá turistická trasa, po níž vede z části i tzv. "Ulričina stezka" z Dřemčic do Leské. Na západní straně vrchu se nachází lokalita "Granátka", kde je podél potoka Žejdlíku / Kuzovského potoka, lokalita s pyroponosnými ložisky (granáty). Na severozápadním úpatí je dvojice rybníků.

           
           
        

Kuzov na wikipedii

Kuzov - ceskestredohori.cz

Kuzov - geologická charakteristika

Kuzov - vrcholová kniha

Místo výskytu koniklece lučního

Přírodní památka Kuzov

Přírodní památka Kuzov - rajce.net

        
        
        

Blešenský vrch se zřiceninou hradu Blešno - 520 m >>>

Podsedice >>>

Třebívlice >>>

           
           
           
        

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: