LIŠČÍN
(Goldberg / Zlatá hora, Litschenberg)
437 m

Zalesněný čedičový vrch Liščín se rozkládá nad bývalým Ploskovickým dvorem, uprostřed trojúhelníku obcí Ploskovice, Pohořany a Myštice. Na jeho jižním úbočí jsou patrné stopy / jámy po pokusném dolování zlata (v 17. století zde poddaní ploskovické paní hledali zlato). Liščín je zároveň i zajímavou archeologickou lokalitou díky nálezům bronzových předmětů z mladší doby bronzové (asi 8. století př. n. l.). Ještě v šedesátých letech minulého století vedla kolem Liščína žlutá turistická trasa z Litoměřic do Třebušína, dnes se musíte spokojit s orientací v mapě a najít pěšinu k vrcholu. Z malého skalnatého útesu ve východní části vrcholu, jenž připomíná malé skalní varhany a který je zároveň i jeho nejvyšším bodem, jsou dílčí výhledy (vzrostlé stromy) na sousední Myštický vrch, obec Myštice, Pannu, Trojhoru, Kalich, Soudný kámen, Sedlo, Litýš a Soudný vrch (jinak též pohled do tzv. Třebušínské kotliny). Krásný rozhled z Liščína byl ještě v šedesátých letech 20. století. Na vrcholových skalkách můžete ve vegetačním období spatřit krom jiného i bažanku vytrvalou, dymnivku bobovitou či sasanku hajní. Zhruba uprostřed vrcholové plošiny se nachází zbytky pomníku k desátému výročí vzniku Československé republiky, který zde v roce 1928 umístili Češi žijící v Litoměřicích.

          
           

Liščín na wikipedii

Liščín - ceskestredohori.cz

Liščín - youtube.com 

Liščín - rozhlas.cz

Sady pod tajemným Liščínem ukrývají ovčín - denik.cz

Liščín - fotoalbum 

Liščín na facebooku 

           
     

Pověst o zlatém dole na Liščíně

Kousek od Ploskovic se rozkládá kopec Liščín, kterému se také v minulosti říkalo Zlatý vrch. A opravdu na starých německých mapách najdeme označení Goldberg. Na svahu tohoto kopce směrem k obci Myštice je vidět jáma, jakoby vykopaná před dávnými časy. Ta jáma mívala jméno Zlatodol, protože se říkalo, že se tam dolovalo zlato. Pověst vypravuje, jak se to všechno událo.  Na svahu Liščína pásával ovce pasák z ploskovického panského dvora. Ten našel jednou ve křoví mezi kamením několik žlutých drátků. Pěkně se leskly a byly měkké. Když měl hnát stádo z pastvy, obtočil drátky beranovi kolem rohů. U zámku ho potkala se stádem paní kněžna. Všimla si ozdobených beranových rohů a ptala se pasáka, co to znamená. On jí všechno pověděl, sundal drátky z beranových rohů a podal je kněžně. Ta hned poznala, že je to ryzí zlato. Potvrdil jí to i zlatník z Litoměřic.  Kněžna povolala tři zkušené horníky - cizozemce, kteří se měli ujmout kutání na vrchu Liščíně. Začali tam kopat, dlouho pátrali po zlatě, ale dřív než se mohlo mluvit o nějakých nálezech, Zlatý důl se sesul a pohřbil všechny tři horníky. Po tomto neštěstí kněžna zanechala dalšího hledání zlata. V pozdějších dobách se našli lidé, kteří na svou pěst zkoušeli kopat na Liščíně. Ale vždy to nešťastně skončilo. Říká se, že v Liščíně hlídají zlato pidimužíci a mstí se každému, kdo by jim ho chtěl vzít.

Převzato z "Ilustrovaných POVĚSTÍ z okolí velkobřezenského"vydaných Základní školou Velké Březno >>>

Ploskovice - zámek >>>

Ploskovice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: