LOVOŠ
(Lobosch)
570 m

Výrazný, z veliké dálky viditelný kopec tyčící se severozápadně za městem Lovosice - to je Lovoš. Celý masív se skládá ve dvou vrcholů - Lovoše (570 m) a Kibičky (489 m). Zatímco vyšší z vrcholů tvořen olivinickým nefelinitem a na jeho vrcholu stojí i turistická chata s občerstvením, menší z vrcholů (hřeben Kibičky táhnoucí se severovýchodním směrem) je ze sodalitického trachytu, navíc je o něco méně známý a navštěvovaný.  Za to na východní straně ukrývá tři znělcové sloupy - Panenské Kameny, ke kterým se váže pověst o třech zkamenělých dívkách.

Lovoš včetně svých svahů je národní přírodní rezervací se skalními věžemi, suťovými poli, s lesostepními porosty, na jižních níže položených svazích s ovocnými sady. Masív Lovoše je ze západní strany ohraničen tělesem dálnice D8, ze severu a východu pak železniční tratí Lovosice - Teplice (od roku 2013 v úseku Lovosice - Radejčín bez provozu). Severní svah Lovoše končí v malebném Oparenském údolím s Milešovským potokem, hojně navštěvovaným turistickým cílem, stejně jako zřícenina hradu Oparno poblíž Černodolského mlýna na konci obce Oparno, do jejíž katastru Lovoš spadá.

V minulosti zde stávala kamenná rozhledna, kterou nechal v roce 1892 vystavět místní horský spolek (LobositzerMittelgebirgsVerein) za nemalého přispění tehdejšího majitele panství  Adolfa Josefa Schwarzenberga. O restauračńí sĺužby se zde staral hostinský Paul Hanslich. 19.6.1892 poprvé na stožáru na vrcholu Lovoše zavlála vlajka, která dávala všem najevo, že je občerstvení v provozu. Stožár sem v rámci cvičení vynesli lovosičtí dobrovolní hasiči. Dlouho však nevydržela, přesněji řečeno jen do roku 1918, kdy byla poničena a zapálena vandaly. V roce 1924 byla v těsném sousedství vystavěna chata s vyhlídkovou plošinou, podle plánů lovosického stavebního mistra Ant. Webera, která zde stojí dodnes. Byla pojmenovaná po svém patronovi, knížeti Janu Nepomuku Schwarzenbergovi ( jeho  jméno je uvedeno na pamětní desce vsazené do zdi chaty). Nájemcem chaty byl pan pan Franz Zaschke a to až do roku 1945. Za druhé světové války si zde německá armáda zřídila leteckou pozorovatelnu na kamenných základech původní chaty, kterou vyvedli ze skla kvůli potřebě "pozorovat, za každého počasí. Kamenné základy zde najdete dodnes. Po válce přešla chata pod národní správu, zpočátku vystřídala několik nájemců, z nichž nejvýraznějším byl pan Stránský, zvaný také Krakonoš, který v chatě trvale bydlel a vozil na Lovoš zásoby na oslovi.  Chata na Lovoši pak ale přestala být trvale osídlena a začala chátrat. Dílo zkázy dokonal v roce 1978 požár, který chatu silně poničil.  V roce 1978 byla chata převedena do majetku turistického oddílu Severočeských Chemických Závodů a započala její rekonstrukce, jejíž návrh vypracoval ing. Kalivoda. Do částečného provozu byla chata uvedena v roce 1981 a v dalších letech pak pokračovaly práce na kompletním dokončení chaty, včetně vybavení a terénních úprav. V roce 1983 získala chata konečně elektropřípojku.  Chata na vrcholu (s občerstvením a turistickou ubytovnou) byla v roce 1991 převedena do majetku Klubu českých turistů a od roku 2002 se pronajímá.

O historii a současnosti Lovoše, resp. chaty na jeho vrcholu se mnohé dočtete (včetně zajímavého videa) na níže uvedených odkazech. Co tam ale asi nenajdete je skutečnost, že za druhé světové války si tu německá armáda zřídila leteckou pozorovatelnu na kamenných základech dřevěné rozhledny, kterou vyvedli ze skla kvůli potřebě "pozorovat, za každého počasí. Kamenné základy zde najdete dodnes. Na Lovoš se můžete vydat jednou ze čtyř oficiálních turistických cest. A to po modré značce od Černodolského mlýna (či obce Opárno), po žluté z obce Bílinka (poblíž exitu 52 dálnice D8), po zelené ze železniční zastávky Lovosice - město nebo po žluté značce vedoucí z Malých Žernosek Oparenským údolím a dále po "Císařských schodech" na vrchol. Od letní sezóny 2020 zajíždí znovu do Oparenského údolí o víkendech vlak - železniční linka T4 Litoměřice - Chotiměř >>>

Pokud použijete je svému výletu na vrchol Lovoše automobil, prosím přemýšlejte, než někde zaparkujete - mnozí návštěvníci občas svými vozy blokují vjezdy do garáží, zahrad, úzké silničky kudy pak nemůže projet záchranářská technika ...

        

Chata Lovoš na Facebooku   

Lovoš na wikipedii

Trocha historie

Krásné video z dob socialismu

Oficiální stránky Chaty na Lovoši

Chata na Lovoši - kčt.cz

Webová kamera na Lovoši

Naučná stezka Lovoš

Lovoš - českéstředohoří.cz

Sady pod Lovošem

        

Bývalá rozhledna na Lovoši

Rozhledna na vrchu Lovoš

Kříž na Lovoši

Praotec Čech vylezl na Lovoš! - denik.cz

Výlet na Lovoš a do Opárenského údolí

Les plný jedlých kaštanů

Pokud ještě nemáte turistickou známku z Lovoše

  

Národní přírodní rezervace Lovoš

Národní přírodní rezervace Lovoš

Čedičová hora Lovoš - českýrozhlas.cz

Geologická charakteristika Lovoše

Studánka Lovoš

Lovoš, kopec odjinud - lidovky-blog.cz

Sady pod Lovošem

Roky se na ni nesáhlo. Turistickou chatu na Lovoši čeká velká proměna (01-2021)

Přestalo tu být útulno. Chata Lovoš sklízí kritiku (01-2022)

Instalace nádrží čističky odpadních vod na Lovoši (06-2022)
 

              
           
  

Oparenské údolí >>>

Zřícenina Oparno >>>

Oparno >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: