KOSTEL
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Most

Jedno z nejkrásnějších měst naší země, které se co do počtu stavebních památek řadilo hned na za Prahu na druhé místo, se po roce 1975 zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů do kolonky "nejtěžší předmět přepravený po kolejích". Komunisté, kteří k tomuto městu neměli skoro žádný vztah, protože patřilo po dlouhá staletí do "nepřátelského německého" prostředí si v šedesátých letech spočítali, že pod tímto starobylým gotickým městem se ukrývá více než sto milión tun uhlí. Proti tomu dali náklady na likvidaci města. No a dopadlo to jak to dopadlo, chamtivost komunistické vlády po uhlí zvítězila a z tehdejšího města dnes zbyly jen nepatrné fragmenty.
Podařilo se ale zachránit kostel Nanebevzetí Panny Marie, to když se za něj postavili odborníci, že jeho pozdně gotická podoba je natolik unikátní, že jí prostě nelze jen tak poslat k zemi. Díky podrobnému umělecko-historickému průzkumu vypracovaného Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze, byl usnesením československé vlády č. 612 z 18. listopadu 1964 děkanský kostel zachráněn.
A teď trošku historie. Na místě gotického kostela stála původně ranně gotická trojlodní bazilika vystavěná v letech 1253 - 1257. Ten však vyhořel v roce 1515 a zachovala se z ně jen krypta a část vnitřního obvodového zdiva. Mezi roky 1517 - 1550 byl opět vystavěn díky sbírkám v Čechách, na Moravě, v Sasku, Lužici a ve Slezsku povoleny Papežem a českým a polským králem. Stavby se ujal architekt Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, který jej pojal velkolepě. Navrhl velké halové trojlodí s pětibokým uzavřeným presbytářem a hranolovou věží skoro třicet metrů vysokou s ochozem. Vedením stavby bylo uděleno mistru Jiřímu Jorgovi, kterého v roce 1531 vystřídal Petr Heilmann. Práce pokrčovaly velice pomalu, hrubá stavba byla dokončena v roce 1549. Po jeho dokončení jej opět stihl požár, který jej částečně poničil a musel být opět opravován. Vysvětil jej pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé. Během dalších staletí doznal jak interiér tak exteriér mnohých úprav. V roce 1765 byla u kostela postavena barokní zvonice (později poškozena požárem a přestavěna). U ní byly po roce 1820 umístěny alegorické sochy živlů z dílny Jana Brokoffa, jenž do té doby u radnice.
Kostel je majetkem státu, do roku 1958 je spolu s kaplí prohlášen za nemovitou kulturní památku. Bohužel v roce 1979 byla zvonice zapsána do seznamu likvidovaných objektů starého Mostu a později byly zlikvidována.
Ministerstvo kultury zřídilo komisi pro dozor nad projektovou činností a realizací záchranné akce kostela. Odborným poradcem byl ruský inženýr Emmanuel Gendel, jenž měl bohaté zkušenosti s přesouváním objektů a budov v centru Moskvy ve třicátých letech. Z celkem 11 návrhů, mezi nimiž samozřejmě chyběl ten, který byl zastavil či omezil těžbu, byl vybrán "přesun" gotického chrámu o cca 800 metrů do areálu barokního špitálu a kostela sv. Ducha., což byl následně potvrzeno usnesením vlády č. 103 ze dne 12. května 1971 a přesunem byl pověřen podnik Transfera n.p. Ten si během čtyř let, kdy byl z kostela přestěhován inventář, rozebrána kostelní věž a kdy došlo k vyztužení a dalším pracem včetně vybudování transportní dráhy, vyzkoušel "přesun" rodinného domku na Dobříši Přípravy trvaly skoro pět let. 30. září 1975 se dal kostel do pohybu a rychlostí 2,8 centimetru za minutu se vydal na 841 metrů dlouhou pouť, kam dorazil 12ti tunový "náklad" o délce 60 metrů a šířce a výšce 30 metrů po necelém měsíci, 27. října 1975. Trvalo pak ještě dalších deset let, než bylo stěhování dokončeno - kostel se musel odstrojit a pak nastoupili restaurátoři. Když bylo hotovo, stále se ještě nevědělo, zda zůstane církevním místem nebo zda se nepromění na galerii. Naštěstí zůstal kostelem. Za kostelem vznikl nový městský hřbitov. Znovu vysvěcen byl až v roce 1993.

           
           
  

Návštěvní doba kostela Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na wikipedii

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Přesunutí kostela Nanebevzetí Panny Marie - ceskatelevize.cz

Jak se stěhuje kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě - youtube.com

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na kolejích - idnes.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - sakralnipamatky.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se vrátí do Mostu - idnes.cz

Stěhování zaznamenáno v Guinessově knize rekordů - rozhlas.cz

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: