MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU
TŘEBENICE

Muzejní činnost započala v Třebenicích v druhé polovině devatenáctého století, kdy místní občan MUDr. Václav Pařík otevřel v roce 1872 první třebenické muzeum, tehdy jedno z prvních městských muzeí u nás. Po Paříkově smrti byl odkoupen jeho rodný dům a tak vzniklo "Paříkovo muzeum". Po roce 1945 se muzeum přestěhovalo do bývalé německé měšťanské školy a jeho správcem se sta Václav Kosina. Bohužel po jeho smrti v roce 1958 byla expozice přemístěna do vlastivědného muzea v Litoměřicích, odkud se naštěstí o rok později vrátila do Třebenic, už jako specializovaná expozice českého granátu, na čemž nesl asi největší zásluhu pan L.E. Drahoš. Navrácená expozice byla umístěna v německém luteránském kostele z roku 1902, kde je dodnes. Došlo i k restaurování nábytku z úmrtní světničky Ulriky von Levetzow, která byla součástí expozice, stejně jako její šperky. Oboje však bylo přemístěno do mostu, kde je Ulrice von Levetzow věnována celá expozice a zde v Třebenicích jsou umístěny pouze zdařilé repliky.

        

Muzeum českého granátu

Muzeum českého granátu – hrady.cz

Těžba českého granátu 

Evangelický / luteránský kostel v Třebenicích

Třebenice >>>

Třebenice - železniční zastávka  >>>

Třebenice - železniční stanice >>>

Zřícenina hradu Košťálov >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: