MYSLIVNA
(Jägerhaus
)
přírodní rezervace

Přírodní rezervace o výměře cca 36 ha na pravém břehu Ohře těsně před Libochovicemi. Vyhlášená byla v roce 1968 k zachování souvislého komplexu mokřadů, lužních lesů a pramenišť v nivě řeky Ohře a k ochraně živočichů vyskytujících se na tomto území. U budov staré myslivny malý park a ozdobné keře okrasné kosodřeviny. Z centra Libochovic sem vede modře značená turistická cesta přes Horku do Chrastína a Peruci.

Přírodní rezervace Myslivna

Plán péče o PR Myslivna

Přírodní rezervace Myslivna - hrady.cz

Radovesice >>>

Libochovice >>>  

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: