ZÁMEČEK
NA ŠTĚPÁNĚ

Klasicistní zámeček stojící přes silnici naproti zájezdnímu hostinci "Na Štěpáně", nechal vystavět v roce 1860 stavitel Jan Bělský na místě bývalého statku. Jméno "Na Štěpáně" je odvozeno zřejmě od bývalého přívozu na Labi v místech dnešního Štěpánského mostu. Dalšími majiteli zámečku byla Antonie Thun-Valdštejn a Leopold Thun z Hohensteinu. Ten nechal zámečku přistavět malou věž se zvonem. Jeho žena byla poslední žákyní hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Zlínský podnikatel František Štěpánek, majitel továrny na obuv koupil zámeček v roce 1916 a nechal jej upravit ve styku geometrické moderny. Následně jej zdědili jeho potomci.Ti se sem dokonce sestěhovali po znárodnění jejich podniku v roce 1945. Bohužel po únorové revoluci v roce 1948 jim byl odňat i zámeček. Československé estébáky uchvátil zámeček do té míry, že si zde na řadu let zřídili služebnu. Zločinci byli časem vystřídání zdravotním střediskem. Po převratu v roce 1989 se vrátil do rukou předválečných majitelů, kteří jej postupně opravují. Zámeček není přístupný veřejnosti. Zámeček "Na Štěpáně" je od roku 2000 památkově chráněn. Předmětem ochrany je jak samotný zámeček, tak i hospodářská budova, dva skleníky, zahrada, ohradní zeď a pozemky areálu.

 Štěpánský zámeček - hrady.cz

Štěpánský zámeček na wikipedii

  

Obříství - přístaviště >>>

Obříství - vodárenská věž - viz. Obříství >>>

Obříství - zámek >>>

Obříství >>> 

Neratovice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: