PAHOREK
(Steinhübel)
380 m

Pahorek je dvojvrcholová východní rozsocha čedičového Matrého, jehož svahy končí až v sebuzínském Kolibově. Západní vrchol směrem k řece se pyšní nadmořskou výškou 379,5 metrů, vrchol na východě, blíže k Matrému pak 376,4 metrů. Z větší části se jedná o plochý, částečně zarostlý protáhlý vrchol, ještě koncem padesátých let porostlý ovocnými sady. Ještě dnes na něm najdeme zbytky kamenných mezí. Z východního vrcholu pěkné výhledy na protější Lenoch s vyhlídkami Mache a Poradní a Havraní skálou, na Varhošť i mizející Trabice a Deblík. Na jeho severním úpatí zbytky modré turistické značky (zaniklá trasa Němčí - Sebuzín, viz. foto), která se naposledy objevuje na mapách v roce 1973. Následně byla modře značená trasa přetrasována z Němčí na Čeřeniště a dále do Sebuzína soutěskou Rytina, která nebyla do té doby turisticky značená. Jižní úpatí Pahorku spolu se severním úpatím Varhoště mezi sebou svírá potok Rytina s divokou stejnojmennou soutěskou. Pahorek zároveň na jihu uzavírá tzv. Čertovu jizbu - protáhlý čedičový hřbet mezi Průčelskou roklí a soutěskou Rytina.

           
           
           
     

Lenoch - 510 m >>>

Varhošť - rozhledna - 638 m >>>

Čeřeniště >>>

Matrý - 594 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: