RADOBÝL
vrch - 399 m
přírodní památka

Jakoby "ukousnutá" část vrcholu Radobýlu s z velké dálky viditelným křížem na vrcholku (v pořadí již osmým) je od roku 1966 přírodní památkou. Jeho současný tvar má na svědomí odtěžení části vrcholu při těžbě čediče a stavebního kamene, která byla ukončena ve třicátých letech 20. století. Lom měl tři etáže, z nichž nejnižší se nazývala Max, prostřední Georg a nejvyšší Richard. Těžba zde od 2. pololetí 19. století postupně vytvarovala současnou podobu vrchu. Čedičové sloupce, které jsou zde uspořádány vertikálně, horizontálně a vějířovitě, byly zajímavým vývozním artiklem, vozily se i do Německa a Holandska (na mořském pobřeží z něj byly budovány například ochranné hráze a mola). Na území našeho státu byl vytěžený kámen používán především jako drcený na spodní vrstvy komunikací, popřípadě jako dlažba z čedičových kostek. Zachovaly se i suťová pole a četné sesuvy na jižním svahu, kde se stejně, jako na části svahů jihovýchodních a jihozápadních, udržuje ekologicky velmi hodnotná travinná vegetace skalní stepi - některé druhy kavylů, bělozářka liliovitá, divizna brunátná a kozinec bezlodyžný. V severní části kopce se daří spíše stínomilným rostlinám, například konikleci lučnímu. V jižní části lomu se vlivem četných sesuvů utvořila puklina, což mělo za následek pokles masivu a došlo k vytvoření pseudokrasové jeskyně, která je dlouhá více než 10 m.

Radobýl, na jehož vrcholu už v roce 1358 stávala gotická kaple (zchátrala na konci 18. století), daroval v roce 1359 Karel IV. městu Litoměřice, aby zde založilo vinice. V roce 1622 byl na vrcholu postaven první kříž, v roce 1842 byl na Radobýlu vysázen les a v roce 1860 pak postavena nová kaple sv. Mikuláše na místě té původní. Křížů se v průběhu času na Radobýlu vystřídalo již několik a vždy lákaly nejen turisty, ale také blesky. Poslední kříž byl na vrcholu vztyčen v roce 1992 poté, co v roce 1984 zničila předchozí kříž vichřice.

Vrchol Radobýlu nabízí nádherný kruhový rozhled do dalekého okolí a na města Litoměřice a Lovosice.

Pro turisty sem vede žlutě značená turistická cesta přímo od Horního nádraží v Litoměřicích, dlouhá 4 km, vedoucí kolem zadní části bývalých kasáren, kolem Vily Veveří (Vila Pfaffenhof), kde sídlilo za války Gestapo a dále odbočkou přímo na vrchol Radobýlu. Žlutá značka vede až na železniční zastávku Žalhostice, odkud jezdí vlaky zpět na Horní nádraží v Litoměřicích (nebo do Lovosic), takže se nabízí udělat si pěkný pěší výlet - cesta mezi oběma nádražími přes vrchol Radobýlu je dlouhá cca 6 km.

K vrcholu Radobýlu se váže i osud básníka Karla Hynka Máchy, který z jeho vrcholu v roce 1836 zpozoroval požár na okraji Litoměřic. Vydal se na pomoc hasit a zřejmě se omylem při hašení napil odpadní vody z kanalizace, která se při hašení používala a o 14 později zemřel na bakteriální infekci. Druhá verze jeho smrti je taková, že zemřel na zápal plic z uřícení, když běžel pomáhat hasit požár.

        

Mezi Radobýlem a sousedním vrcholem Bídnice (361 m) se pod zemským povrchem rozkládá starý důl, kde se 19. století těžil vápenec, ukrytý v sedmi metrové vrstvě ve skalním masívu. Po jeho vytěžení vznikl v podzemí rozsáhlý systém podzemních chodem chráněných shora cca 50 metrovou vrstvou slínovce. V roce 1944 se jednalo se přibližně o 30 km chodeb, které byly perfektně chráněny proti případnému bombardování. V hlavním stanu Třetí říše se v tomto roce rozhodlo o ukončení těžby v dole a přesunutí sem zbrojní výroby. Bezprostředně poté vznikl v Litoměřicích pobočný koncentrační tábor - pobočka tábora Flossenburg, kterým prošlo přes 18 tisíc vězňů z celé Evropy. Od léta 1944 zde budovali Podzemní nacistickou továrnu Richard I a II.

A snad ještě jedna malá poznámka související s názvy Radobýl a Richard - v části bývalého dolu Richard II se nachází Úložiště radioaktivních odpadů, které je však situováno severněji, přímo na úpatí vrchu Bídnice, takže bývá s Radobýlem chybně spojováno.

Radobýl na wikipedii

Neničte modráskům domečky !!! Příspěvek ze dne 29.8.2018 

Radobýl - ceskestrodohori.cz

Kamenolom Radobýl

Přírodní bohatství Radobýlu - rozhlas.cz

Radobýl - turistika.cz

Radobýl - ceskatelevize.cz

Geologická charakteristika Radobýlu

Různě orientované sloupovité odlučnosti Radobýlu

Radobýl - přírodní památka
        

Radobýl - startovací paragliding místo

Radobýl - turistická známka

Radobýl - geologie

Výlet na Radobýl

Radobýl - hrady.cz

Podzemní nacistická továrna Richard >>>

        
  

Bídnice - 361 m >>>

Vila Veveří (Pfaffenhof) >>>

Žalhostice >>>

Velké Žernoseky >>>

Píšťany >>>

Litoměřice >>>

Knobloška & Tři Vršky >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.2.2022

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: