SKŘIVÁNČÍ VRCH / MODŘÍN
(Lerchenberg)
630 m

s


 

Mohutný čedičový masív na pravé straně Labe mezi Sebuzínem a Brnou, ohraničený ze severu Průčelskou roklí, z jihu pak divokou roklí Němečského potoka. Na jeho východní straně nad Labským údolím končí tzv. Čertovou jizbou (552 m) s několika vyhlídkami. Vrchol je "rozčísnut" vedením vysokého napětí". Nejlépe přístupný je od obce Němčí přes "Kaskovu louku". Samotný vrchol poskytuje jen omezené výhledy, za to je rájem divočáků. Na jeho severozápadním úbočí je pěkná vyhlídka (kousek od stožáru vysokého napětí) s dalekým výhledem a ještě úchvatnějším pohledem na Výří skály.

           
           
        
       
   

Čertova jizba - 552 m >>>

Vyhlídka "Nad Průčelskou roklí" >>>

Vyhlídka "Na Čertově jizbě" >>>

Průčelská rokle >>>

Výří skály >>>

Matrý - 594 m >>>

Brná >>>

Němčí >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: