STRÁNĚ POD SUCHÝM
POTOKEM
přírodní památka

Na jihozápadním úbočí vrchu Prachová (274 m) v prostoru mezi obcí Encovany a zříceninou kostela Václava v místě zaniké obce Prchová se rozkládá evropsky významná lokalita, v roce 2012 vyhlášená za přírodní památku polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, reprezentované širokolistými suchými trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného. Dále je předmětem ochrany rostlina brukev prodloužená pravá. Hlavním předmětem ochrany je velmi pestrá květena bývalých ovčích pastvin s výskytem celé řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Stráně nad Suchým potokem - denik.cz

Stráně nad Suchým potokem

Stráně nad Suchým potokem na wikipedii

Encovany - zámek >>>

Zřícenina kostela sv. Václava v Prachové u Encovan >>>

Skalky u Třebutiček - přírodní památka >>>

Holý vrch u Encovan - přírodní rezervace >>>

Hořidla - 371 m, rozhledna >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
16.3.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: