STŘEKOV
(Schreckenstein)
hrad

Stavbou hradu, který by měl zajišťovat plavbu po řece Labi po strážní a celní stránce, pověřil tehdy dvacetiletý král Jan Lucemburský pana "Peška z Veitmile" jen krátce po své korunovaci v roce 1316. Ač nebyl v zemi příliš oblíben, měl vleklé spory s českou šlechtou a většinu času pobýval v Lucembursku, měli bychom mu alespoň v duchu poděkovat, že nechal střekovský hrad na strmé znělcové skále nad řekou Labe vystavět.
V roce 1479 změnil hrad majitele. Stali se jimi bratři Hanuš a Lorenz, synové bohatého krupského měšťana Hanuše Glace, kterým se po získání tvrze "Starý dvůr" říkalo "Glacové ze Starého Dvora". Za jeho vlastnictví se opravilo opevnění a hrad se dočkal rozšíření. Jenže v držení Glaců nezůstal dlouho, zřejmě jen do roku 1506. Pak hrad několikrát změnil majitele, až se dostal do rukou Václava Popela Lobkowicze. Jako součást dědictví po Adamu Havlovi Lobkowiczovi je pak dostal do majetku Lobkowiczů z Roudnice v roce 1615. Jenže v následující třicetileté válce byl zpustošen a opuštěn. O to smutnější pak bylo, že jeho opuštěné zdi byly němými svědky toho, jak cizí vojska po Labi vyvážela z naší země uloupené drahocenné předměty a sbírky dnes nevyčíslitelných hodnot. O sto let později byl za sedmileté války obléhán, dobýván a nakonec poničen dělostřeleckou palbou chorvatských vojáků pod velením generála Laudona z nedalekého návrší. Toto spolu se zubem času a vlivem počasí zapříčinilo, že se časem zřítily části paláce, věže i hradeb.
V 19. století a období romantismu si Lobkowiczové začali uvědomovat jeho potenciál v podobě vynikající polohy na skále nad řekou, s krásnými výhledy a tak zde proběhly úpravy, byla zbudována restaurace a hrad byl zpřístupněn pro stále početnější davy návštěvníků, mezi které snad lze zařadit i hudebního skladatele Richarda Wagnera, který zde pobýval v roce 1842 při práci na své opěře "Tannhäuser" a na jehož pobyt je zde i umístěna pamětní deska. Protože romantická zřícenina středověkého gotického hradu lákala stále větší počet tehdejších výletníků, byly zde provedeny koncem 19. století i na začátku 20. století další stavební úpravy, díky nimž hrad dodnes stojí a může vítat další a další návštěvníky.
V držení Lobkowiczů zůstal hrad Střekov až do roku 1948, kdy byl státem vyvlastněn. Zpět do rukou Lobkowiczů, v jejichž držení je dodnes, se dostal opět díky restitucím po roce 1990. Veřejnosti je přístupný.

        
        
        
        

Hrad Střekov - provozní doba >>>

Hrad Střekov na Facebooku

Hrad Střekov – hrady.cz

Hrad Střekov – ceskestredohori.cz

Hrad Střekov na wikipedii

Hrad Střekov – ohradech.eu

Trek na hrad Střekov

Střekov - video

Hrad se nachází v městské části Střekov v Ústí nad Labem. Je dosažitelný jak automobilem (parkoviště přímo pod hradem) tak i pěšky po turisticky značených cestách od nádraží Ústí nad Labem - Střekov, Střekovských zdymadel či MHD. Zároveň zde začíná nedávno obnovená naučná stezka "Pod Vysokým Ostrým" vedoucí po vrstevnicích na úbočích Vysokého i Malého Ostrého až do Průčelské rokle (nedaleko dvou vodopádů - Průčelského a nejvyššího vodopádu Českéh středohoří - Výřího vodopádu) a dolů do městské části Brná, odkud se lze vrátit zpět autobusy MHD.

        
        
        
        
      

Pověst z Ústecka: Proč rostou pod hradem Střekov zlatá kvítka (11-2019)

Naučná stezka "Pod Vysokým Ostrým" - Toulavá kamera ČT (07-2022)

Naučná stezka "Pod Vysokým Ostrým"

Historické fotografie a pohlednice hradu Střekov >>>

Brná >>>

Nová Ves >>>

Střekovská vyhlídka / Sedlo - 284 m >>>

Vysoký Ostrý - 587 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
31.5.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: