dVELKÝ ÚJEZD
(Gross Aujezd)
zámek

Jaroslav Kostomlatský z Vřesovic (1550-1612), který do té doby vlastnil statek v Blažimi, se stal majitelem Velkého Újezda v roce 1575. To on zde nechal vystavět tvrz v renesančním stylu, kterou po jeho skonu zdědili roku 1612 synové Adam Jiří (1575 - 1631) a Radslav (1580 - 1660) Kostomlatští z Vřesovic. Adam poté vyplatil Radslavův podíl. Roku 1623 bylo jeho panství za účast na stavovském povstání převedeno na manství. Adam byl evangelického vyznání a tak musel odejít ze země a své panství (šest vesnic, poplužní dvůr, pilu, pivovar a mlýn) přenechal bratru Radslavovi.

        
        

Po Kostomlatských z Vřesovic dostali statek ve Velkém Újezdě na počátku 17. století do správy litoměřičtí dominikáni. Ti tvrz v letech 1656 až 1658 přestavěli na barokní zámek s kaplí, obklopený ze tří stran hospodářskými budovami. Kdy ukončil svou činnost mlýn moc známo není, u pivovaru (Dominikánský pivovar Velký Újezd) je uvedeno datum ukončení 1924. Zámek byl několikrát empírově upraven, naposledy ve 40. letech minulého století. Celý statek se zámkem byl až do roku 1945 v rukou dominikánů. Po několika desítkách let hospodaření státního statku (kanceláře, byty) se zámek s přilehlými hospodářskými budovami vrátil do rukou dominikánů. Od roku 1958 je zámek (včetně hospodářských budov, sýpky, stodoly a bránou se sochami) chráněnou kulturní památkou. V areálu jsou v bývalých hospodářských budovách v pronájmu soukromé firmy. Dochovala se krásná vstupní brána se třemi barokními sochami v nikách - sv. Vavřince, sv. Michala a sv. Ivana.

Zámecký areál vč. hospodářských budov je aktuálně nabízen k prodeji (2022 / 2003 cca za 12,5 mil. Kč).

        
         

Zámek Velký Újezd - hrady.cz

Zámek Velký Újezd na wikipedii

Sochy nad bránou do zámku

Pivní lahve bývalého pivovaru

Bývalý mlýn v zámeckém areálu

Tip na výlet - 6 km dlouhý okruh mezi Dolními Řepčicemi a Velkým Újezdem
přes Přírodní památku "Stráně u Velkého Újezdu"

Ploskovice >>>

Býčkovice >>>

Luční Mlýn u  Býčkovic >>>

 Přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: