Tip na výlety v okolí dálnice D8

Bořeň (Borschen) - 539 m

je jedním z nekrásnějších vrcholů Českého stře-dohoří. Je i nejvyšším vyvřelým tělesem na jeho severozápadním okraji. Jedná se o strmou znělcovou kupu vystupující třista metrů nad okolní krajinu, tyčí se přímo nad hlavní silnicí I/13 z Mostu do Bíliny a je velice dobře viditelný i z dálky několika desítek kilometrů. Patří k jedné z nejhodnotnějších nepískovcových lokalit v Čechách.

Geologicky patří Bořeň do skupiny znělcových eruptiv, v hornice jsou znatelné vyrostlice alkalického živce. Vrchol je rozčleněn díky sloupovité odlučnosti v typické věžovité útvary. Poskytuje horolezcům a vysokohorským turistům možnosti všech druhů výstupů, od snadných po velmi těžké. Je vynikající cvičnou oblastí pro začátečníky i zkušené, a to jak v letním, tak v zimním období. Téměř všechny cesty jsou opatřeny kvalitními jisticími body. Pravidelně měněným slaňovacím okruhům lze bez obav důvěřovat. Rozlehlé skalní stěny, vysoké věže, hřebeny, mohutné pilíře, to vše vytváří atmosféru velice podobnou té vysokohorské.
Celý prostor Bořeně je národní přírodní rezervací i přesto, že mu byla KČT udělena výjimka z ochranných podmínek národních přírodních rezervací pro výcvik vysokohorské turistiky.

Tak se na něj pojďme podívat

Jako výchozí místo se nejlépe hodí železniční zastávka ČD Bílina - Kyselka na trati mezi Mostem a Ústím nad Labem. Vystoupíme z vlaku a dojdeme k železničnímu přejezdu před areálem "Bílinská Kyselka" a areálem Lázní Kyselka. Zde narazíme na zelenou turistickou značku. Bohužel rozcestník je zde nelogicky až před vchodem do Lázní Kyselka, takže se k němu musíme kousíček projít ...

Turistický ukazatel Bílina KyselkaTuristický ukazatel Bílina Kyselka
Turistický ukazatel Bílina KyselkaTuristický ukazatel Bílina Kyselka

Bílina - náměstí Lázně Kyselka Lázně Kyselka - stáčírna minerálky Bořeň

Od rozcestníku, který nás vrátí zpět k železničnímu přejezdu, dojdeme po zelené značce ( prezentované zde jako vycházkový okruh kolem Bořeně ) až k silnici mezi Bílinou a Mostem. Jen na malou chvilku se po ní vydáme vpravo a za posledním domkem zamíříme vlevo vzhůra k Bořni, kterého jsme si nemohli nevšimnout.

Cesta mírně stoupá, chvilku kličkuje mezi zahradami, kde se na nás rozštěká několik německých vlčáků. Po chvilce se dostaneme k první improvizované vyhlídce na silnici, řeku a železniční trať, kterou tvoří poničená dřevěná lavička. Bohužel. O kousek dál pak přijdeme k Chatě pod Bořněm, kam vede asfaltka a je tam i parkoviště.

Turistický ukazatel Chata Pod BořeněmTuristický ukazatel Chata Pod Bořeněm

Kousek od chaty je velice pěkně vyvedená informační tabule o historii Bořeně, odkud se vydáme dále po zelené. Cesta odtud chilku opravdu dost stoupá až k informační tabuli naučné stezky. Než dojdeme až na rozcestí Pod Bořeněm, objevíme tabulí ještě několik. Jejich obsah je velice kvalitně zpracován a jistě nám zpříjemní přestávku při stoupání do kopce.

Turistický ukazatel Pod Bořeněm
Turistický ukazatel Pod BořeněmTuristický ukazatel Pod Bořeněm

Z naučného okruhu v minulosti zmizelo několik cedulí a odtud z rozcestí si čas od času nějaký vandal odnesl domů i směrovku na Bílinu. Holt jsme v Čechách. Od rozcestí se vydáme po značené odbočce zhůru za nádhernými výhledy na vrchol. Ze stoupání na vrchol se nám otevírají nádherné pohledy po okolí, které svou krásou zastíní veškerou námahu vloženou do prudkého stoupání.

Turistický ukazatel Bořeň

Z vrcholu Bořně, kam konečně s funěním dorazíme, je nádherný kruhový rozhled na teplickou ko- tlinu, rozeklané svahy Krušných hor ( Kněžiště, Pramenáč, Bouřňák, Loučná, Stropník, Jedlan ... ) a na vrcholy Českého středohoří ( Kaňkov, Hněvín, Ryzel, Blatník, Želenická hora, Výrov, Milá, Oblík, Čičov, Vraník, Hradisko, Srbsko, Ostrý, Milešovka, Zvon, Děčínský Sněžník, Doubravská hora ... ), ale i na Bílinu a okolní vsi, povrchové lomy ...

Po prohlídce vrcholu, se vrátíme k rozcestí Pod Bořněm.

Z rozcestí budeme pokračovat pozvolným klesáním, zpočátku lesem, posléze přes pole až do Bíliny. Mezi domky nás provede značka až na malebné náměstí s krásnou radniční věží.

Turistický ukazatel Bílina náměstíTuristický ukazatel Bílina náměstí

Z náměstí potom po zelené značce dojedeme až na vlakové nádraží ( v sousedství autobusového nádraží ), kde náš výlet zakončíme. Popř. se odtud po zelené či červené značce vrátíme na železniční zastávku Bílina - Kyselka, kde jsme náš výlet započali.

Turistický ukazatel Bílina ČD - BUSTuristický ukazatel Bílina ČD - BUS
Turistický ukazatel Bílina ČD - BUS

Ještě před pár lety bychom Vám doporučili použít mapu KČT 1:50.000 - České středohoří - západ ;-) Dnes už bohatě stačí třeba http://mapy.cz v mobilu.

Kilometráž našeho výletu:

Bílina - Kyselka, zastávka ČD ( 0 km ) - chata pod Bořeněm ( 2 km ) -rozc. pod Bořeněm ( 3 km ) - vrchol Bořeně ( 4 km ) - rozc. pod Bořeněm ( 5 km ) - Bílina, náměstí ( 7,5 km ) - Bílina, nádraží Bus a ČD ( 8 km ) - Bílina - Kyselka, zastávka ČD ( 9,5 km )

Alb Albrecht I 2017